Sari la continut

CHESTIONAR de performanta operationala
Completeaza CHESTIONARUL ... mai multe>>

Fonduri Proiecte Europene

« Înapoi

Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziții publice

 

Proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013

 

Proiectul "Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice", cod SMIS 35292, contract de finanțare nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011 constă în acordarea de asistenţă pentru întărirea şi dezvoltarea capacităţii de achiziţii publice a autorităţilor contractante, implicate în gestionarea proiectelor finanţate din instrumente structurale, la nivel central şi local înscriindu-se în obiectivul global al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică.

Scopul proiectului:

 • identificarea problemelor cu care se confruntă autorităţile contractante de la nivel central şi local, beneficiare de proiecte finanţate din instrumente structurale în domeniul achiziţiilor publice şi propuneri de soluţionare a acestora;
 • optimizarea activităţii de achiziţii publice a factorilor implicaţi în gestionarea de proiecte finanţate din instrumente structurale;
 • organizarea unui punct de helpdesk permanent cu acces pentru toate autoritățile contractante implicate în gestionarea proiectelor finanţate din instrumente structurale, de la nivel central sau local.

Grupul ţintă este reprezentat de Sistemul de gestionare şi coordonare a Instrumentelor Structurale din România - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP), Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (UCVAP), Autorități de Management (AM-uri), Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) şi Autoritatea de Audit (AA).

Activităţile principale – Rezultate așteptate

 1. Realizarea unei analize cu privire la problemele cu care se confruntă autorităţile contractante beneficiare de finanţări din instrumente structurale în domeniul achiziţiilor publice:
 • raport privind problemele în domeniul achiziţiilor publice specifice fiecărei AM/beneficiarilor de proiecte;
 • strategie privind problemele cu care se confruntă autoritățile contractante beneficiare de IS în domeniul achizițiilor publice și măsuri de soluționare a acestora;
 • raport privind motivele de anulare a procedurilor de atribuire pentru contractele aferente proiectelor finanţate din IS;
 • ghid privind modul de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și aspecte de natură procedurală a soluționării cererilor în materia achizițiilor publice
 1. Elaborarea specificaţiilor tehnice aferente documentaţiilor de atribuire standardizate pentru Autorităţile de Management:
 • elaborarea specificaţiilor tehnice standardizate;
 • raport privind principalele tipuri de proiecte identificate la nivelul fiecărei Autorități de Management;
 • modele standardizate de contracte pentru principalele tipuri de proiecte.
 1. Elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din IS:
 • raport privind bunele practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din IS;
 • elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice finanțate din IS;
 • 8 evenimente la nivelul regiunilor de dezvoltare pentru diseminarea rezultatelor proiectului pentru un nr. de 800 persoane implicate în procesul de achiziţii publice pentru proiecte finanţate din IS;
 • 2 seminarii pentru schimb de experienţă cu privire la cele mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din IS;
 • reţea naţională de achizitori pentru proiecte finanţate din instrumente structurale - platformă de comunicare naţională;
 • pachet informativ destinat consultanţilor implicaţi în elaborarea/implementarea proiectelor finanţate din IS.
 1. Organizarea de întâlniri trimestriale ANRMAP, UCVAP, CNSC, ACIS, ACP şi AA în vederea schimbului de experienţă pentru eficientizarea sistemului de achiziţii publice:
 • Opt întâlniri ANRMAP, UCVAP, CNSC, ACIS, ACP, AA.
 1. Organizarea de întâlniri ANRMAP, UCVAP, ACIS, ACP, AA şi Autorităţi de Management pentru stabilirea unor reguli clare de aplicare a prevederilor legislaţiei naţionale şi a Directivelor Europene în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele care beneficiază de finanţare din IS:
 • 30 de întâlniri ANRMAP, UCVAP, AM-uri, ACIS, ACP şi AA;
 • 15 ghiduri/instrucţiuni cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei naţionale şi a directivelor europene în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale.
 1. Organizarea unui punct de helpdesk permanent cu acces pentru toate autorităţile contractante de la nivel central sau local, care beneficiază de finanţare din IS:
 • punct de helpdesk permanent în domeniul achiziţiilor publice finanţate din IS;
 • site propriu punct helpdesk;
 • reţea comunicare şi schimb de experienţă.
 1. 3 evenimente de tipul schimb de experienţă la o instituţie cu atribuţii în domeniul monitorizării şi reglementării achiziţiilor publice dintr-un stat membru al UE:
 • organizarea unor evenimente, de tipul schimb de experienţă la o instituţie cu atribuţii în domeniul monitorizării şi reglementării achiziţiilor publice dintr-un stat membru al UE.
 1. Asigurarea activității de evaluare / verificare a documentațiilor de atribuire de atribuire (ex-ante) și a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică (ex-post) pentru proiectele finanțate din IS:
 • structuri funcționale cu atribuții în verificarea documentațiilor de atribuire (ex-ante) și a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică (ex-post) pentru proiectele finanțate din IS.
 1. Asigurarea managementului proiectului.

Contractul de finanțare din instrumente structurale pentru proiectul "Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice" a fost modificat prin trei acte adiționale:

 • Actul adițional nr. 1/24.10.2011
 • Actul adițional nr. 2/08.05.2012 care modifică bugetul proiectului, astfel valoarea totală a proiectului este de 10.488.636,50 lei, iar cea eligibilă este de 8.087.325,13 lei
 • Actul adițional nr. 3/25.09.2012 care modifică durata proiectului, astfel perioada de execuție a proiectului este de 30 de luni de la data începerii implementării proiectului
 • Actul adițional nr. 4/18.12.2013, care modifică durata proiectului,astfel perioada de execuție a proiectului este de 42 de luni de la data începerii implementării proiectului. De asemenea acesta  modifică bugetul proiectului, astfel valoarea totală a proiectului este de 8.849.668, 87 de lei, iar cea eligibilă 6.213.915,75 de lei.

Beneficiarul acestui proiect este AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE.

Mai jos găsiți atașate următoarele documente de interes:

 1. Prezentare amplă a proiectului
 2. Formular cerere de finanțare
 3. Contract de finanțare din instrumente structurale nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011, Cod SMIS 35292
 4. Actul adițional nr. 1/24.10.2011 la contractul de finanțare nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011, Cod SMIS 3529
 5. Actul adițional nr. 2/08.05.2012 la contractul de finanțare nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011, Cod SMIS 3529
 6. Actul adițional nr. 3/25.09.2012 la contractul de finanțare nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011, Cod SMIS 35292
 7. Actul adițional nr. 4/18.12.2013 la contractul de finanțare nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011, Cod SMIS 35292

.