Sari la continut

CHESTIONAR de performanta operationala
Completeaza CHESTIONARUL ... mai multe>>

Fonduri Proiecte Europene

« Înapoi

Instrucțiuni cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislației naționale și a directivelor europene în domeniul achizițiilor publice finanțate din instrumente structurale

 

Mai jos regăsiți atașate rezultatele activității nr. 5 din cadrul proiectului "Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziții publice" :

Instrucțiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006;

Instrucțiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. f), respectiv ale art. 252 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006;

Instrucțiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006;

Instrucțiune emisă în aplicarea prevederilor art. 209 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Instrucțiune emisă în aplicarea prevederilor art. 122 lit. j), respectiv art. 252 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Instrucțiune emisă în aplicarea prevederilor art. 93 și art. 94 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;

Instrucțiune emisă în aplicarea prevederilor art. 122 lit. b), respectiv art. 252 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Instrucțiune emisă în aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 în cazul achiziției de carte/publicații periodice și documente/publicații electronice periodice;