Sari la continut

CHESTIONAR de performanta operationala
Completeaza CHESTIONARUL ... mai multe>>

Fonduri Proiecte Europene

« Înapoi

Informare cu privire la finalizarea proiectului "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANRMAP, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale"

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013

Proiectul "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANRMAP, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale", cod SMIS 41535, contract de finanțare nr. CTRF 1.1.107/26.04.2012 a constat în sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuiţii în gestionarea instrumentelor structurale.

În baza Ordinului MFE nr. 592/28.06.2013 și MFP nr. 1283/08.08.2013 privind modificarea OMEF nr. 2116/2007 cu privire la aprobarea cheltuielilor eligibile din POAT, Contractul de finanţare din Instrumente structurale - CTRF 1.1.107/26.04.2012 a înregistrat o primă ajustare, iar ca urmare a negocierilor purtate de Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de AM POAT, cu Comisia Europeană pentru modificarea programului POAT, cu privire la rambursarea în întregime a cheltuielilor salariale pentru personalul implicat în coordonarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale, în data de 20.10.2014, beneficiarul a fost înștiințat despre necesitatea amendării contractului de finanțare CTRF 1.1.107/26.04.2012 cu un act adițional, care să vizeze rambursarea integrală a venitului brut pentru anul 2014, inclusiv a contribuțiilor angajatorului și reducerea duratei proiectului cu 11 luni, precum și ajustarea indicatorilor și a corelării lor cu bugetul eligibil.

Obiectivul proiectului

Proiectul a avut ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul Convergenţă, precum şi consolidarea capacităţii de coordonare a implementării instrumentelor structurale şi dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător în vederea asigurării eficienţei și eficacităţii procesului de coordonare, management şi control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenţă.

Activităţile realizate prin proiect

- asigurarea parţială a cheltuielilor cu remunerarea personalului implicat în gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul Convergenţă din cadrul A.N.R.M.A.P. şi asigurarea managementului proiectului.

Beneficiarul direct a fost AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE. Grupul ţintă a fost format din personalul implicat în gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune - Obiectivul Convergenţă, personal care a activat în cadrul  Compartimentul Evaluare Ex-ante Instrumente Structurale - 20 posturi alocate şi Serviciului Supraveghere Ex-post Instrumente Structurale - 15 posturi alocate.

Durata inițială a proiectului: 46 luni și 24 zile.

Durata ajustată a proiectului : 35 luni si 25 zile (06.02.2012 - 31.12.2014)

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului: 5.669.247,00 lei, din care:

Valoarea eligibilă (finanţare nerambursabilă şi cofinanţarea proprie): 5.669.247,00 lei, din care:

- valoarea asistenţei financiare nerambursabile FEDR:   4.818.859,95lei

- valoarea cofinanțării proprii: 850.387,05 lei

Valoarea  ajustată a proiectului

Valoarea totală a proiectului:  5.134.084,00 lei, din care:

Valoarea eligibilă (finanţare nerambursabilă şi cofinanţarea proprie): 5.134.084,00  lei, din care:

- valoarea asistenţei financiare nerambursabile FEDR:  4.363.971,40 lei

- valoarea cofinanțării proprii: 770.112,60 lei