Sari la continut

Fonduri Proiecte Europene

« Înapoi

Informare cu privire la finalizarea proiectului "Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziții publice"

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013

Proiectul "Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziții publice", cod SMIS 35292, contract de finanțare nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011 a constat în acordarea de asistenţă pentru întărirea şi dezvoltarea capacităţii de achiziţii publice a autorităţilor contractante, implicate în gestionarea proiectelor finanţate din instrumente structurale, la nivel central şi local înscriindu-se în obiectivul global al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică.

Contractul de finanțare nr. CTRF 1.1.078/30.06.2011 pentru proiectul "Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice" a fost modificat prin opt acte adiționale respectiv: Actul adițional nr. 1/24.10.2011; Actul adițional nr. 2/08.05.2012; Actul adițional nr. 3/25.09.2012; Actul adițional nr. 4/18.12.2013; Actul adițional nr. 5/23.12.2014; Actul adițional nr. 6/23.03.2015; Actul adițional nr. 7/27.03.2015; Actul adițional nr. 8/08.07.2015.

Obiectivul proiectului

Proiectul a avut ca scop:

 • identificarea problemelor cu care se confruntă autorităţile contractante de la nivel central şi local, beneficiare de proiecte finanţate din instrumente structurale în domeniul achiziţiilor publice şi propuneri de soluţionare a acestora;
 • optimizarea activităţii de achiziţii publice a factorilor implicaţi în gestionarea de proiecte finanţate din instrumente structurale;
 • organizarea unui punct de helpdesk permanent cu acces pentru toate autoritățile contractante implicate în gestionarea proiectelor finanţate din instrumente structurale, de la nivel central sau local.

Activităţile realizate prin proiect:

 • A fost elaborat un raport privind problemele identificate în domeniul achiziţiilor publice specifice fiecărei Autorităţi de Management respectiv beneficiarilor de proiecte finanţate prin programe operaţionale;
 • A fost realizată o Strategie cu privire la modul de soluționare a problemelor cu care se confruntă autorităţile contractante beneficiare de finanţări din instrumente structurale în domeniul achiziţiilor publice şi măsuri de soluţionare a acestora;
 • A fost elaborat un Raport privind motivele de anulare a procedurilor de atribuire pentru contractele aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale;
 • A fost elaborat Ghidul privind sesizarea Curții Europene de Justiție a UE, precum și aspecte de natură procedurală soluționării cererilor în materia achizițiilor publice
 • A fost elaborat Codul achizițiilor publice în România, ce cuprinde o descriere a  sistemului achizițiilor publice din România atât din punct de vedere instituțional, cât și legislativ
 • Au fost elaborate specificaţii tehnice aferente documentaţiilor de atribuire standardizate pentru Autorităţile de Management precum și modele standardizate de contracte pentru principalele tipuri de proiecte;
 • A fost elaborat un Ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din IS și întocmit un raport privind bunele practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din IS;
 • Au fost organizate opt evenimente la nivelul regiunilor de dezvoltare pentru diseminarea ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice cu participarea unui nr. de 800 persoane implicate în procesul de achiziţii publice pentru proiecte finanţate din IS;
 • Au fost organizate două seminarii pentru schimb de experienţă cu privire la cele mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din IS;
 • A fost elaborat un Pachet informativ destinat consultanţilor implicaţi în elaborarea/implementarea proiectelor finanţate din IS;
 • S-a creat o reţea naţională de achizitori pentru proiecte finanţate din instrumente structurale - platformă de comunicare naţională;
 • A fost creat un punct de HELPDESK permanent cu acces pentru toate autorităţile contractante de la nivel central sau local, care beneficiază de finanţare din IS;
 • Au fost organizate șapte întâlniri între reprezentanții ANRMAP, UCVAP, CNSC, MFE, ACP, AA, în vederea schimbului de experienţă pentru eficientizarea sistemului de achiziţii publice;
 • Au fost organizate 30 de întâlniri între reprezentanții ANRMAP, UCVAP, AM-uri, MFE, ACP şi AA pentru stabilirea unor reguli clare de aplicare a prevederilor legislaţiei naţionale şi a Directivelor Europene în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele care beneficiază de finanţare din IS.
 • Au fost emise 15 instrucţiuni cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei naţionale şi a directivelor europene în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale
 • Au fost organizate trei evenimente de tip schimb de experienţă la o instituţie cu atribuţii în domeniul monitorizării şi reglementării achiziţiilor publice dintr-un stat membru al UE.
 • Au fost create structuri funcționale cu atribuții în verificarea documentațiilor de atribuire (ex-ante) și a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică (ex-post) pentru proiectele finanțate din IS.

Beneficiarul direct a fost AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU  REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE.

Grupul ţintă a fost format din reprezentanți ai Sistemului de gestionare şi coordonare a Instrumentelor Structurale din România - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP), Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (UCVAP), Autorități de Management (AM-uri), Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) şi Autoritatea de Audit (AA).

Durata inițială a proiectului: 24 luni

Durata ajustată a proiectului : 48 luni (de la data începerii implementării proiectului)

Valoarea inițială a proiectului

Valoarea totală a proiectului: 9.876.464,50 lei, din care:

Valoarea neeligibilă: 1.911.573,77 lei

Valoarea eligibilă: 7.964.890,73 lei

Valoarea ajustată a proiectului

Valoarea totală a proiectului:  5.871.135,52 lei, din care:

Valoarea neeligibilă: 1.688.898,74 lei

Valoarea eligibilă: 4.182.236,78 lei

Descarcă document