Autoritati contractante

Procedura de înregistrare în portalul Helpdesk cuprinde următoarele etape:

  • completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în portal prin accesarea butonului „Creează cont" ;
  • transmiterea unei cereri de înregistrare conform modelului atașat;
  • transmiterea  documentului edificator care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică (CUI/CIF). 

 

Prin completarea cererii de înregistrare autoritatea contractantă/operatorul economic beneficiar de fonduri europene își asumă un angajament de confidențialitate și protecție a informațiilor în cadrul portalului, inclusiv informațiile care asigură accesul în acest sistem informatic

Cerere de înregistrare

 

Operatori economici

În conformitate cu prevederile art.93 alin. (2) din H.G. nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la art. 205 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare din motive imputabile acesteia.

Ofertantul declarat câştigător lezat de neîncheirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în termenul legal prevăzut la art.93 alin.(2) din H.G. nr.925/2006, are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Sesizarea va conţine informaţii cu privire la datele de identificare a operatorului economic declarant castigator al procedurii de atribuire pentru care autoritatea contractantă întârzie încheierea contractului/acordului-cadru din motive care îi sunt imputabile acesteia, informaţii cu privire la autoritatea contractantă organizatoare, legate de procedura de atribuire, precum şi informaţii cu privire la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii, respective motivele invocate de autoritate care au condus la depăşirea termenelor legale - dacă este cazul.

 

Sesizare operator economic

Denumire operator economic CUI operator economic Localitate de resedinta Data depunerii sesizarii
D&B David si Baias SCA RO14737844 Bucuresti 01/09/2015 07:38
Primaria Viisoara 4426280 Viisoara 22/09/2015 06:58
COMUNA VIISOARA 4426280 Viisoara 06/10/2015 08:50
S.C.SECURITY BLACK WATER SRL RO 30311785 Bucuresti 18/07/2016 06:45
Agentia Nationala Antidrog 28652497 Bucuresti 08/08/2016 07:48
AGENTIA NATIONALA ANTIDROG 28652497 Bucuresti 08/08/2016 10:19
SC METALSIM COMPANY SRL RO6327215 BACAU 04/11/2016 13:45
PRIMARIA COMUNA COCORASTII MISLII 2845753 COMUNA COCORASTII MISLII 31/05/2017 08:52
COMUNA COCORASTII MISLII 2845753 COMUNA COCORASTII MISLII 31/05/2017 10:13
Compania Stingeri si Interventii SA RO22072113 Bucuresti 07/07/2017 08:24
SC DIAS CONSTRUCT INVEST SRL RO35270341 BUCURESTI 18/07/2017 08:14
spitalul judetean de urgenta deva 4374385 deva 17/08/2018 12:20
SC SOFIPET SRL RO14696574 ONESTI 25/01/2019 07:43
ELECTRO-TOTAL SRL RO389707 Bucuresti 16/03/2021 09:55
Dante International SA RO14399840 Bucuresti 05/10/2021 10:58
A 1 1 20/10/2021 13:21