Skip to Content

Fonduri Proiecte Europene

« Back

Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANRMAP, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale

 

Proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013

 

Proiectul "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANRMAP, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale", cod SMIS 41535, contract de finanțare nr. CTRF 1.1.107/26.04.2012 constă în sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuiţii în gestionarea instrumentelor structurale.

Obiectivul proiectului

Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenţă, precum şi consolidarea capacităţii de coordonare a implementării instrumentelor structurale şi dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător în vederea asigurării eficienţei si eficacităţii procesului de coordonare, management şi control al instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenţă.

Activităţi previzionate a se realiza prin proiect

Asigurarea parţială a cheltuielilor cu remunerarea personalului implicat în gestionarea instrumentelor structurale - Obiectivul Convergenţă din cadrul ANRMAP şi asigurarea managementului proiectului.

Beneficiarul direct este AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE. Grupul ţintă este format din personalul implicat în gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune - Obiectivul Convergenţă, personal care activează în cadrul Serviciului evaluare ex-ante instrumente structurale - 18 posturi alocate şi Serviciului supraveghere ex-post instrumente structurale - 14 posturi.

Durata proiectului: 46 luni şi 24 zile

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului: 6.959.777 lei, din care:

Valoarea eligibilă (finanţare nerambursabilă şi cofinanţarea proprie): 6.042.596,34 lei, din care:

- valoarea asistenţei financiare nerambursabile FEDR: 5.136.206,89 lei

- valoarea cofinanțării proprii: 906.389,45 lei

 

Mai jos găsiți atașate următoarele documente de interes:

  1. Prezentare proiect
  2. Formular cerere de finanțare
  3. Contract de finanțare din instrumente structurale nr. CTRF 1.1.107/26.04.2012, Cod SMIS 41535
  4. Informare cu privire la Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanţare din Instrumente structurale - CTRF 1.1.107/26.04.2012