Skip to Content

Fonduri Proiecte Europene

« Back

Comunicat de presa

 

Azi, 17 octombrie 2013, a avut loc întâlnirea cu tema „Modalitatea de lucru a comisiei de evaluare în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică: implicații în derularea proiectelor finanțate din instrumente structurale", desfăşurată la sediul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.